5 Δεκεμβρίου 2019 – 6μμ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Δράμας