Το Σπίτι των Κοινωνικών Δομών

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δράμας, οι Δομές του Δήμου και διάφοροι σύλλογοι ανοίγουν το ζεστό, φιλόξενο σπίτι τους και σας υποδέχονται για να σας ενημερώσουν για το έργο τους και την μεγάλη προσπάθεια τους να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τις ποικίλες δράσεις τους που στόχο έχουν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή και να ενισχύσουμε τον αγώνα τους!