Το Σπίτι του Ερυθρού Σταυρού

Το σπίτι του Ερυθρού Σταυρού υποδέχεται τους επισκέπτες της Ονειρούπολης και παρέχει πληροφορίες για το πολυετές έργο του. Είναι οργανωμένο να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε όποιον χρειαστεί και να ανταποκριθεί σε κάθε έκτακτη ανάγκη που τυχόν προκύψει. Ελάτε να γνωρίσετε τους φιλόξενους ανθρώπους του!